Referenties Gezondheidszorg

Bekijk de andere referenties: Zakelijk | Particulier

Medisch Centrum Duiven

Planontwikkeling: Van der Schoot Architecten


Binnenbos Zeist, Kerkebosch-Zeist

Het centrum voor zorg en welzijn in Kerckebosch Zeist, waar wij naast de Apotheek Hoge Dennen ook het interieur voor de diverse eerstelijns zorgverleners hebben mogen realiseren.


OLVG, Amsterdam

Het Sint Lucas Andres Ziekenhuis en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis In Amsterdam zijn nu samen OLVG. We hebben voor diverse participanten binnen het ziekenhuis het vastmeubilair geleverd, waaronder de apotheek, Toorop Paviljoen (bevalsuites), Kraamafdeling, Kinderpoli, afdeling Verloskunde, Kaakchirurgie. De foto's zijn een greep uit de vele werkzaamheden. Planontwikkeling: A & i architecten, Apotheek: Broers BV


Gezondheidscentrum Forum, Tilburg

Onder het motto 'Samenwerken aan Zorg in het hart van de Reeshof' zijn meer dan 12 disciplines eerste lijns zorg ondergebracht in het Gezondheidscentrum Forum, welke gevestigd in de nieuwbouwwijk Reeshof in Tilburg. Wij hebben voor meerder partijen in dit centrum, waaronder huisartsenpraktijken en apotheek, het meubilair gemaakt. Planontwikkeling: Architectenbureau Cor Mastenbroek


Gezondheidscentrum Drie Kolommen, Aalsmeer

In het oude stadskantoor in Aalsmeer is tegenwoordig het nieuwe gezondheidscentrum Drie Kolommen te vinden. Hier huisvesten zich o.a. de apotheek, enkele huisartsenpraktijken, een fysiotherapeut en tandarts welke als visie hebben dat door samen te werken vanuit één centrum er een hoge kwaliteit van zorg geleverd kan worden. Naast het volledige apotheekmeubilair (zie referentie apotheekinrichting) hebben wij ook divers meubilair in het centrum gemaakt.


Huisartsenpraktijk Noord en Bozdag, Tilburg

Huisartsenpraktijk Noord en huisartsenpraktijk Bozdag zijn gezamelijk ondergebracht in het nieuwe gezondheidscentrum aan de Franz Lisztstraat 6A. Hoewel het gezondheidscentrum slechts beperkt van oppervlakte is, zijn de twee huisartsenpraktijken tesamen met apotheek, EHBO en Thebe geïntegreerd. Voor al deze participanten in het gezondheidscentrum hebben wij het vastmeubilair gemaakt en geplaatst. De uniformiteit in meubilair benadrukt de onderlinge samenwerking. De lichte kleur van materialen zorgt samen met het vele daglicht vanuit ramen en lichtkoepels in het dak voor een prettige verblijfsruimte. Planontwikkeling: Storimans Wijffels Architecten BV


Fysio Sport & Therapie, Tilburg

Fysio Sport & Therapie Midden Brabant, De Vlinder en Thebe hebben nu ook een vestiging in het medisch centrum Beethoven, naast de huisartsen en de apotheek, in het vroegere Rabobankgebouw. Wij hebben het vastmeubilair gemaakt en geplaatst voor deze nieuwe praktijken. Minimalistische, kleurrijke meubels zorgen voor een gemoedelijke en ruimtelijke sfeer in dit deel van het medisch centrum. Planontwikkeling: Storimans Wijffels Architecten


Gezondheidscentrum Palenstein, Zoetermeer

Voor Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer hebben wij het vastmeubilair voor twee gezondheidscentra gemaakt en geplaatst, waaronder Gezondheidscentrum Palenstein. Voor de diverse disciplines die in het gezondheidscentrum gehuisvesd zijn, zoals drie huisartsenpraktijken, fysiotherapie, psychologie etc. hebben wij maatwerk meubilair verzorgd als balies, wandkasten, bureaus, pantrys. Doordat alle meubels wit zijn uitgevoerd, straalt het gezondheidscentrum rust en eenheid uit en vormt het een eenheid met de andere gezondheidscentra van SGZ. Planontwikkeling: Match Mate Ontwerpburo.


Gezondheidscentrum Oosterheem, Zoetermeer

Voor Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer hebben wij het vastmeubilair voor twee gezondheidscentra gemaakt en geplaatst, waaronder Gezondheidscentrum Oosterheem. Voor de diverse disciplines die in het gezondheidscentrum gehuisvesd zijn, zoals vijf huisartsenpraktijken, fysiotherapie, tandartsen etc. hebben wij maatwerk meubilair verzorgd als balies, bureaus, pantrys, labs. Doordat alle meubels wit zijn uitgevoerd, straalt het gezondheidscentrum rust en eenheid uit. D.m.v. gekleurde verlichting wordt onderscheid tussen de praktijken aangeduid en of de praktijken geopend zijn. Planontwikkeling: Match Mate Ontwerpburo


Gezondheidscentrum Drunen, Drunen

Apotheek Het Quadraat heeft, in samenwerking met hun partners van Topfysiotherapie, het pand van een voormalige apotheek laten verbouwen tot gezondheidscentrum in aanloop naar het nieuw te bouwen gezondheidscentrum in Drunen. Vanwege de beperkte ruimte is er gebruik gemaakt van heldere kleuren en veel glas dat is voorzien van gedeeltelijk transparante raamfolie om een ruimtelijk effect en transparantie te creëren. Wij hebben de interne verbouwing inclusief nieuwe automatische entreedeur en het meubilair verzorgt in samenwerking met Qbiq voor de installatie van de glaswanden.


Academisch Gezondheidscentrum Thermion, Lent

In Lent heeft een voormalige Philips lampenfabriek een grondige make-over gekregen. Dit industriële erfgoed is volledig aangepast en biedt inmiddels onderdak aan kantoren, horeca, maatschappelijke voorzieningen en dienstverlenende bedrijven. Ook het volledige gezondheidscentrum van Lent vindt hier zijn bestemming. Voor alle deelnemende zorgdisciplines hebben wij het vast meubilair gemaakt en geplaatst, waaronder balies, spreekkamers, behandelmeubels, labmeubels, wachtmeubels en apotheekmeubilair. De uniforme uitstraling in het meubilair brengt rust. Door het zichtbare verkeer aan leidingen en kanalen tegen het bouwkundig plafond behoudt het pand zijn industriële karakter. Planontwikkeling: ProFarmaPlan


Orthodontistenpraktijk Dr. J.M.C. Ostyn, Goirle

Een high-tech maar ontspannen praktijkinrichting zorgt ervoor dat klanten hun behandeling ontspannen ondergaan. In compacte stijlvolle behandelmeubels zijn alle apparatuur, gereedschappen, hulpmaterialen e.d. geïntegreerd. De efficiënte indeling en opstelling van de behandelmeubels zorgt voor de goede ergonomische werksituatie.


Medisch Centrum de Korenaer, Den Haag

Voor de gebruikers hebben wij productie en montage gerealiseerd van het vaste meubilair voor dit tot medisch centrum omgetoverd bankgebouw. De complicaties van het bankgebouw zorgde voor een uitdagende planning waarbinnen apotheekmeubilair, balies, spreekkamers, behandelmeubels e.d. zijn geïnstalleerd. Planontwikkeling: Code 90 Architecten


Medisch Centrum Beljaart, Dongen

In Dongen is een compleet nieuw medisch centrum verrezen. In het centrum zijn vrijwel alle disciplines in de eerstelijns gezondheidszorg vertegenwoordigd. Broers Interieurprojecten heeft het vast meubilair gemaakt en geplaatst voor de huisartsenpraktijken Beljaart Rood en Kloosterpad, Apotheek Racamy en Fysiotherapie Beljaart. Het interieur heeft een uniforme, huiselijke uitstraling. Deze uitstraling toont de integrale benadering van de verschillende disciplines. Planontwikkeling: ProFarmaPlan


Gezondheidscentrum De Greiden, Heerenveen

Tegen de recent opgestarte Kring-apotheek Haskerbrug, in 2009 ingericht door Broers Interieurprojecten, is een geheel nieuw gezondheidscentrum gebouwd waarin bestaande en nieuwe huisartsenpraktijken en fysiotherapeuten zijn ondergebracht. Ook zijn er praktijkruimtes ingericht die door verschillende regionale zorginstanties flexibel worden gebruikt. De huisstijl van de apotheek is overgenomen in het interieur, waarbij de diverse praktijken worden onderscheiden door verschil in kleurgebruik. Zowel vast als los meubilair is door ons verzorgt. Planontwikkeling: in samenwerking met Sipma Architecten


Gezondheidscentrum Katendrecht, Rotterdam

In dit nieuwe gezondheidscentrum hebben wij het vast meubilair geproduceerd en gemonteerd voor de dependance van Apotheek van der Laan en de praktijken van de stichting Zorg op Zuid. Het overwegend lichte materiaalgebruik en de eenvoud van de meubels tezamen met de openheid geven het gezondheidscentrum zijn toegankelijkheid en rust. Planontwikkeling: Xenia Apotheek Advies B.V.


Copyright 2019 Broers BV | Realisatie door Flashpoint